bg-element-right
bg-element-bot
banner-bao-chi-pc
banner-bao-chi-mobile

Báo chí

Newspaper

Hoa Sen nhận thấy sự tăng trưởng từ TPP với việc Việt Nam sẵn sàng trở thành “Người chiến thắng”

Tập đoàn Hoa Sen, công ty thép niêm yết lớn thứ hai tại Việt Nam theo giá thị trường, hy vọng sẽ tăng gấp 10 lần doanh thu tại Bắc Mỹ trong vòng một năm sau khi có thỏa thuận hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Chủ tịch Tập đoàn, Ông Lê Phước Vũ cho biết.

Văn hóa doanh nghiệp – Yếu tố quyết định sự trường tồn

(Bình Dương Online) Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, khi doanh nghiệp (DN) bước vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thì việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp (VHDN), văn hóa kinh doanh có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi, chính điều này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của DN.