bg-element-right
bg-element-bot
banner-bao-chi-pc
banner-bao-chi-mobile

Báo chí

Newspaper

HSG: ĐA DẠNG VÀ MỞ RỘNG DANH MỤC SẢN PHẨM – TỪNG BƯỚC HIỆN THỰC HÓA MỤC TIÊU TRỞ THÀNH NHÀ BÁN LẺ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Vừa qua, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) đã thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược và những định hướng chiến lược phát triển HSG trong tương lai để mang đến những lợi ích tốt nhất...