bg-element-right
bg-element-bot
banner-bao-chi-pc
banner-bao-chi-mobile

Báo chí

Newspaper

Tập đoàn Hoa Sen – Nhìn lại 22 năm phát triển bền vững

Từ những ngày đầu thành lập, Tập đoàn Hoa sen đã chọn cho mình con đường xây dựng thương hiệu dựa trên triết lý “Trung thực – Cộng đồng – Phát triển”. 22 năm qua, bên cạnh tập trung tốt vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Hoa Sen còn luôn tiên phong trong những...