bg-element-right
bg-element-bot
banner-bao-chi-pc
banner-bao-chi-mobile

Báo chí

Newspaper

BÁO CHÍ ĐƯA TIN – TẬP ĐOÀN HOA SEN ĐƯỢC VINH DANH TRONG TOP 100 DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2019

Là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh tôn thép tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) luôn xem phát triển bền vững là mục tiêu quan trọng xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Tập đoàn đã được vinh danh tại lễ công bố Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2019.