bg-element-right
bg-element-bot
banner-bao-chi-pc
banner-bao-chi-mobile

Báo chí

Newspaper

Việc mua sắm vật liệu xây dựng trên nền tảng thương mại điện tử trở nên tất yếu trong thời đại 4.0

Chuyển đổi số trong thị trường vật liệu xây dựng tại Việt Nam – Xu hướng mua sắm vật liệu xây dựng trên nền tảng thương mại điện tử ngày càng trở nên tất yếu trong thời đại 4.0 Đi cùng với xu thế phát triển công nghệ hiện nay, thị trường vật liệu xây...