bg-element-right
bg-element-bot
banner-bao-chi-pc
banner-bao-chi-mobile

Báo chí

Newspaper

[TỔNG HỢP TRUYỀN THÔNG] HSG: QUÝ I NĐTC 2021-2022 LỢI NHUẬN SAU THUẾ 638 TỶ ĐỒNG, ĐẠT 112% SO VỚI CÙNG KỲ

Link công bố thông tin: https://info.hoasengroup.vn/vi/bai-viet/hsgcbtt-ket-qua-kinh-doanh-hop-nhat-quy-1-ndtc-20212022/8715 BCTC hợp nhất và giải trình KQKD hợp nhất quý I NĐTC 2021-2022: https://info.hoasengroup.vn/vi/bai-viet/hsg-bctc-hop-nhat-va-giai-trinh-ket-qua-kinh-doanh-hop-nhat-quy-1-ndtc-2021-2022/8716 Tổng hợp truyền thông các tin/ bài đăng trên các báo đài như sau: CafeF: Nổi bật trên trang chủ https://cafef.vn/hsg-quy-i-ndtc-2021-2022-loi-nhuan-sau-thue-638-ty-dong-dat-112-so-voi-cung-ky-20220127180932864.chn Bản tin Tài chính Kinh doanh sáng – VTV1: ngày 28/01/2022 Bản tin Thời sự...

[TỔNG HỢP TRUYỀN THÔNG] HSG: LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĐTC 2020-2021 ĐẠT 4.313 TỶ ĐỒNG, BẰNG 3,7 LẦN NĐTC 2019-2020

Theo đó, sản lượng tiêu thụ HSG đạt 2.253.733 tấn, đạt 139% so với cùng kỳ, hoàn thành 125% kế hoạch; doanh thu đạt 48.727 tỷ đồng, đạt 177% so với cùng kỳ, hoàn thành 148% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.313 tỷ đồng, đạt 374% so với cùng kỳ, hoàn...