27/09/2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĐTC 2013-2014

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bản Báo cáo thường niên niên độ tài chính 2013-2014.
Tập tin đính kèm: