12h00 - Thứ Hai, 04/03/20190

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CTCP Tập đoàn Hoa Sen Đăng tải thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Current View

Ý kiến của bạn