11h46 - Thứ Tư, 12/07/20170

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng kính gửi đến quý vị thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 theo Điều 5 Nghị Quyết DHDCD ngày 22/03/2012
Current View

Ý kiến của bạn