02h07 - Thứ Ba, 11/07/20170

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng ĐHCĐ của Sở Giao dịch Chứng khoán

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bảng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2013 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

Bạn đang xem tập tin: thong bao cua sgdck.pdf

Current View

Ý kiến của bạn