11h30 - Thứ Tư, 12/07/20170

Thông báo kết quả giao dịch CP cổ đông nội bộ của Ông Lê Phụng Hào

CTCP Tập đoàn Hoa Sen thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - ông Lê Phụng Hào, Thành viên HĐQT
Current View

Ý kiến của bạn