12h00 - Thứ Hai, 31/03/20140

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của cổ đông nội bộ - Bà Hoàng Thị Xuân Hương

Ngày 01/4/2014, CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Hoàng Thị Xuân Hương là vợ của Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Hoa Sen và Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Một thành viên Tâm Thiện Tâm do Bà Hoàng Thị Xuân Hương là Chủ tịch kiêm Giám đốc.

Theo đó, từ ngày 03/4/2014 đến ngày 02/5/2014, Bà Hoàng Thị Xuân Hương đăng ký bán 6.717.940 cổ phiếu HSG theo phương thức thỏa thuận và Công ty TNHH Một thành viên Tâm Thiện Tâm đăng ký mua 6.717.940 cổ phiếu HSG theo phương thức thỏa thuận nhằm mục đích thuận tiện cho việc quản lý tài sản cá nhân của Bà Hoàng Thị Xuân Hương.

Bạn đang xem tập tin: 

 
Current View

Ý kiến của bạn