12h00 - Thứ Ba, 11/03/20140

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Lê Phước Vũ (2014)

Ngày 11/03/2014, CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Hoa Sen và Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của cổ đông nội bộ từ Công ty TNHH Một thành viên Tam Hỷ do Ông Lê Phước Vũ là Chủ tịch kiêm Giám đốc như 02 file đính kèm.

Bạn đang xem tập tin: 

HSG - THONG BAO GIAO DICH CUA CTY TNHH MTV TAM HY.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn