10h42 - Thứ Ba, 11/07/20170

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 3 bằng tiền mặt của NĐTC 2011 -2012

CTCP Tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thông báo của Sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 3 bằng tiền mặt của NĐTC 2011 -2012.
Current View

Ý kiến của bạn