12h00 - Thứ Ba, 25/08/20090

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 NĐTC 2008

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31 tháng 8 năm 2009 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27 tháng 8 năm 2009 - Ngày thanh toán cổ tức: 30 tháng 10 năm 2009 - Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh gía (1.000 đồng/01 cổ phiếu, một ngàn đồng/một cổ phiếu).

Bạn đang xem tập tin: 

ThongBaoChiCT_Dot_2_NDTC_2008.pdf

Current View

Ý kiến của bạn