05h09 - Thứ Hai, 19/10/20090

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2008

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt 2 niên độ tài chính 2008
Current View

Ý kiến của bạn