12h00 - Thứ Hai, 18/10/20100

Ông Lê Phụng Hào - TV HDQT đăng ký bán 29200 CP

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Phụng Hào - Thành viên Hội đồng quản trị. Thời gian thực hiện từ ngày 21/10/2010 đến ngày 21/12/2010.

Bạn đang xem tập tin: 

HSG-TB gdcp cua Le Phung Hao.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn