11h34 - Thứ Tư, 12/07/20170

Nghị quyết HDQT về việc mua cổ phiếu quỹ và thông báo mua cổ phiếu quỹ

CTCP Tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo đến Quý cổ đông NQ HDQT về việc mua cổ phiếu quỹ và thông báo mua cổ phiếu quỹ.
Current View

Ý kiến của bạn