12h00 - Thứ Bảy, 05/09/20090

Nghị quyết HĐQT tháng 9 năm 2009

Nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2009

Bạn đang xem tập tin: 

Thong_Bao_T9_2009.pdf

Nghi_Quyet_T9_2009.pdf

Current View

Ý kiến của bạn