12h00 - Thứ Bảy, 27/03/20100

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010

Sáng ngày 27/3/2010, tại HT. Thống Nhất TP. HCM, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) đã tổ chức thành công “Hội nghị Đại Hội đồng Cổ Đông thường Niên năm 2010”. Sau đây là toàn văn Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Hoa Sen Group năm 2010.

Bạn đang xem tập tin: 

Nghi quyet DHDCD 27-03-2010.pdf

Current View

Ý kiến của bạn