12h00 - Thứ Hai, 05/10/20090

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2009

Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2009 của CTCP Tập Đoàn Hoa Sen đã diễn ra vào lúc 8h30 ngày 03/10 tại hội trường Thống Nhất, Q.1, TP.HCM và đã nhất trí thông qua các vấn đề sau

Bạn đang xem tập tin: 

Nghi_Quyet_DHDCD_BT_lan_2_2009.pdf

Current View

Ý kiến của bạn