03h06 - Thứ Ba, 11/07/20170

HSG_Thông báo nghị quyết của HĐQT về chi trả cổ tức đợt IV

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng kính gửi đến quý vị thông báo về việc chi cổ tức bằng tiền mặt đợt IV theo phương án gộp cổ phần cổ tức chưa thực hiện của NĐTC 2009-2010 và NĐTC 2010-2011.
Current View

Ý kiến của bạn