12h00 - Thứ Năm, 16/12/20100

HSG - Thông tin giao dịch CP của cổ đông nội bộ

Công ty CP tập đoàn Hoa Sen, xin gửi đến quý vị Cổ đông thông tin giao dịch cổ phiếu của tổ chức liên quan đến cổ đông nội bộ...

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_BC Giao dich CD noi bo.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn