12h00 - Thứ Sáu, 10/11/20170

HSG - Thông báo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 10/11/2017 CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài (06/11/2017). Trong đó: Cổ đông Amersham Industries Limited đã mua 350.000 cổ phiếu ngày 03/11/2017.
Current View

Ý kiến của bạn