09h33 - Thứ Sáu, 07/07/20170

HSG - Thông báo tổ chức Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2015 – 2016

CTCP Tập đoàn Hoa Sen thông báo tổ chức Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2015 -2016 + biểu mẫu giấy xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2015 -2016 + Phiếu đăng ký nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2015 -2016
Current View

Ý kiến của bạn