10h28 - Thứ Bảy, 08/07/20170

HSG - Thông báo tổ chức Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2014 -2015

CTCP Tập đoàn Hoa Sen thông báo tổ chức Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2014 -2015 + biểu mẫu giấy xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2014 -2015 + Phiếu đăng ký nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2014 -2015.
Current View

Ý kiến của bạn