12h00 - Thứ Ba, 14/11/20170

HSG - Thông báo số 1229 của SGDCK về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

Ngày 14/11/2017 CTCP Tập đoàn Hoa Sen thông báo số 1229/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018.
Current View

Ý kiến của bạn