12h00 - Thứ Hai, 24/05/20100

HSG - Thông báo niêm yết bổ sung CP

Hoa Sen Group xin thông báo đến quý vị cổ đông về việc Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận cho Công ty được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm
Current View

Ý kiến của bạn