10h06 - Thứ Bảy, 15/07/20170

HSG - Thông báo giao dịch CP cổ đông nội bộ

Công ty CPTĐ Hoa Sen trân trọng thông báo đến quý vị Cổ đông về việc Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Hoa Sen Group đăng ký mua 2.000.000 (hai triệu) cổ phiếu nhằm mục đích tăng tỷ lệ nắm giữ tại tổ chức.

Bạn đang xem tập tin: Thong bao GD co phieu CDNB.pdf

Current View

Ý kiến của bạn