11h42 - Thứ Tư, 12/07/20170

HSG - Thông báo giao dịch CP cổ đông nội bộ của Ông Lê Phụng Hào - Thành viên HĐQT

CTCP Tập đoàn Hoa Sen thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - ông Lê Phụng Hào, Thành viên HĐQT
Current View

Ý kiến của bạn