12h00 - Thứ Ba, 08/01/20190

HSG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Trần Quốc Phẩm – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Trần Quốc Phẩm – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen. Theo đó, ngày 08/01/2019, Ông Trần Quốc Phẩm đăng ký mua 300.000 cổ phiếu HSG, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 20/01/2019 đến ngày 20/02/2019.
Current View

Ý kiến của bạn