12h00 - Thứ Bảy, 19/01/20190

HSG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lý Hoàng Long

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lý Hoàng Long - Người có liên quan của Người nội bộ (Ông Lý Văn Xuân – Thành viên HĐQT). Theo đó, Ông Lý Hoàng Long đăng ký mua 10.000 cổ phiếu HSG, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 23/01/2019 đến ngày 21/02/2019.
Current View

Ý kiến của bạn