12h00 - Thứ Tư, 25/10/20170

HSG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

CTCP Tập đoàn Hoa Sen thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Phước Vũ. (Trong đó: đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu từ ngày 01/11/2017 đến ngày 30/11/2017)
Current View

Ý kiến của bạn