02h41 - Thứ Sáu, 07/07/20170

HSG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen

Ngày 11/09/2015, CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được phiếu đăng ký giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ
Current View

Ý kiến của bạn