10h15 - Thứ Năm, 13/07/20170

HSG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông Nguyễn Thị Ngọc Châu

CTCP Tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về giao dịch cổ phiếu của Cổ đông Nguyễn Thị Ngọc Châu.
Current View

Ý kiến của bạn