10h18 - Thứ Năm, 13/07/20170

HSG - Thông báo đăng ký giao dịch CP cổ đông nội bộ của Ông Nguyễn Văn Quý - Thành viên HĐQT

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Cổ đông nội bộ của Ông Nguyễn Văn Quý - thành viên HĐQT.
Current View

Ý kiến của bạn