10h25 - Thứ Bảy, 08/07/20170

HSG - Thông báo của TT lưu ký CK về ngày đăng ký cuối cùng và XN danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày 27/11/2014, CTCP Tập đoàn Hoa Sen thông báo văn bản của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Current View

Ý kiến của bạn