09h53 - Thứ Ba, 11/07/20170

HSG - Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM ngày giao dịch không hưởng quyền về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

CTCP Tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM ngày giao dịch không hưởng quyền 14/04/2014, ngày đăng ký cuối cùng 16/04/2014 về nội dung lấy ý kiến bằng văn bản tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên tối đa 60% vốn điều lệ của HSG
Current View

Ý kiến của bạn