09h55 - Thứ Ba, 11/07/20170

HSG - Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ và thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

Ngày 31/3/2014, HĐQT CTCP Tập đoàn Hoa Sen đã ra nghị quyết và thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên tối đa 60% vốn điều lệ của HSG (trong trường hợp pháp luật cho phép), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để thực hiện theo quy định
Current View

Ý kiến của bạn