12h00 - Thứ Tư, 08/12/20100

HSG - Kết quả giao dịch CP cổ đông nội bộ

Công ty CP tập đoàn Hoa Sen, xin gửi đến quý vị Cổ đông kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức liên quan đến cổ đông nội bộ...

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_Bao cao GD cua Co dong noi bo.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn