11h08 - Thứ Bảy, 15/07/20170

HSG - Đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ

Căn cứ Nghị quyết hội đồng quản trị số 09/NQ/HĐQT/2011 ngày 05 tháng 03 năm 2011 về việc mua cổ phiếu quỹ, chúng tôi đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem tập tin: thong bao dang ky giao dich co phieu.bdf_.pdf

Current View

Ý kiến của bạn