12h00 - Thứ Tư, 10/05/20170

HSG - Công văn số 2591 của UBCKNN về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH của HSG

Ngày 10/05/2017 CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được thông báo công văn số 2591 của UBCKNN về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH của HSG
Current View

Ý kiến của bạn