06h32 - Thứ Tư, 05/07/20170

HSG - Công văn chấp thuận của UBCK NN về việc gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên và BCTC năm (NĐTC 2015 - 2016)

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên và BCTC năm (NĐTC 2015 - 2016).
Current View

Ý kiến của bạn