11h00 - Thứ Ba, 03/12/20190

HSG - Công văn chấp thuận của UBCK NN về việc gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý, bán niên và BCTC năm NĐTC 2019 - 2020

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen đăng tải công văn của UBCK NN về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính Quý, Bán niên và BCTC năm của NĐTC 2019 – 2019.
Current View

Ý kiến của bạn