09h53 - Thứ Ba, 18/07/20170

HSG - Chấp thuận ngày chốt danh sách của Sở GDCK HCM

Ngày 18 tháng 06 năm 2010, HSG đã nhận được thông báo số 567/TBSGDHCM của Sở GDCK TP Hồ Chí Minh, về việc chấp thuận ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng CP cho niên độ tài chính 2008 - 2009. HSG kính chuyển đến quý vị cổ đông được biết:

Bạn đang xem tập tin: HSG_chap thuan ngay chot DS cua So GD.pdf

Current View

Ý kiến của bạn