12h00 - Thứ Sáu, 06/12/20130

HSG - BCTC riêng Công ty mẹ NĐTC 2012 - 2013 đã kiểm toán

CTCP Tập đoàn Hoa Sen công bố BCTC riêng công ty mẹ NĐTC 2012-2013 đã kiểm toán như file đính kèm.

Bạn đang xem tập tin: 

HSG-BCTC-Rieng-NDTC-2012-2013_Kiem toan.pdf

Current View

Ý kiến của bạn