02h00 - Thứ Hai, 08/12/20080

HSG - BCTC hợp nhất NĐTC 2008 đã kiểm toán

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen (HSG) xin gửi đến quý cổ đông BCTC hợp nhất niên độ tài chính 2008 đã được kiểm toán.

Bạn đang xem tập tin:

 BCTC HOP NHAT NDTC 2008.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn