07h01 - Thứ Bảy, 31/03/20070

HSG - BCTC hợp nhất NĐTC 2006 đã kiểm toán

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen (HSG) xin gửi đến quý cổ đông BCTC hợp nhất niên độ tài chính 2006 đã được kiểm toán.

Bạn đang xem tập tin: 

BCTC HOP NHAT NDTC 2006.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn