06h31 - Thứ Năm, 29/06/20170

HSG - Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 18/09/2016 CTCP Tập đoàn Hoa Sen thông báo về việc thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài - Deutsche Bank AG
Current View

Ý kiến của bạn