12h00 - Thứ Hai, 27/07/20150

HSG - Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là Cổ đông lớn

Ngày 27/07/2015, CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là Cổ đông lớn
Current View

Ý kiến của bạn